Idrettsrådet

Arbeidsprogram 2016/2017

Arbeidsprogram 2016/2017

ARBEIDSPROGRAM ÅLESUND IDRETTSRÅD ARBEIDSÅRET 2016/17

         Styret foreslår følgende punkter som de viktigste saker som idrettsrådet skal jobbe med i 2016/17:

  • Emblemsfjellet – etablering av adkomstveg og bygging av tur- og sykkelstier.

  • Påvirke politisk gjennom planarbeid for å få forståelse for økte tilskudd til drift av idrettens egne anlegg.

  • Holde fokus på bygging av kommunale idrettsanlegg herunder Osanehallen (2 flater) og ferdigstilling av Aksla stadion (lysanlegg, utstyr og garderober).

  • Finne samarbeidsformer med andre idrettsråd også i lys av fremtidig kommunestruktur.

  • Arbeide for å implimentere flere idretter i kommunale idrettsanlegg.

  • Kommuneplan(2014-2026) og kommunedelplanarbeid(2015-2019) som berører idretten i perioden herunder rullering og fornying av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

  • Invitere oss selv inn til kommuneadministrasjonen for å inngå samarbeidsavtale mellom idrettsrådet og Ålesund kommune i henhold til mal fra Kommunenes sentralforbund.

  • Påvirke politisk for å få redusert kostnadene til trening for senioraktive ned mot snittnivået i kommunegruppe 13.

Ålesund Idrettsråd

Adresse: Postboks 5132, 6021 ÅLESUND

Epost:  leder@alesundir.org

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift